DSC_1575

Runeke Konsult AB är ett företag vars huvudsakliga verksamhetsområde är upphandling, utredning, förbättringsåtgärder, kvalitetsuppföljning och besiktningsarbeten av drift- och underhållsarbeten rörande grönyteskötsel, gatumark, skog och naturvård mm.

 

Jag som driver Runeke Konsult AB heter Pontus Runeke och är utbildad landskapsarkitekt (examen 1996) med lång erfarenhet och bred kunskap inom kommunal verksamhet och processerna planera, bygga och förvalta. Jag har varit anställd inom Helsingborgs stad under drygt 13 år, de senaste åren som avdelningschef för Drift- och underhållsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen, med ansvar inom ett flertal arbetsuppdrag och uppgifter inom drift och underhåll av offentlig miljö och utveckling och genomförande av naturvårdsprojekt.

 

De senaste åren har jag haft förmånen att genomföra tre omfattande upphandlingar då den kommunala verksamheten av park- och gatuskötsel samt skog och naturvård konkurrensutsatts i Helsingborg. Det innebar ett omfattande arbete med att skapa ett heltäckande förfrågningsunderlag för entreprenadupphandlingen, samt att starta upp dessa entreprenader.